ВУЗ ШАГ
uk  |  
Школа мистецтв Харківської міської ради

Правила прийому до гуртків

 

Комплектування гуртків здійснюється в період з 1 по 15 вересня. Навчальний рік починається 1 вересня.  Прийом до закладу здійснюється за бажанням вихованців та згодою батьків, або осіб які їх замінюють.

Для вступу до закладу учень повинен заповнити заяву із згодою від батьків. Зарахування гуртківців відбувається за наказом директора школи.

Права та обов'язки гуртківців комунального закладу

«Школа мистецтв Харківської міської ради»

Гуртківці КЗ «Школа мистецтв» мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти, відповідно до їх здібностей, обдарувань та інтересів;

- добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду діяльності;

- навчання у декількох гуртках у даному закладі;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, турнірах, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною базою закладу;

- представлення в органах громадського самоврядування закладу;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників,

які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Гуртківці КЗ «Школа мистецтв» зобов'язані:

- старанно оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками творчої діяльності;

- постійно працювати над підвищенням загальнокультурного рівня;

- завжди дотримуватися морально-етичних норм;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- брати активну участь у різних видах трудової діяльності;

 - ретельно виконувати вимоги Статуту комунального закладу «Школа мистецтв»;

- дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку комунального закладу «Школа мистецтв».